pondělí 10. října 2016

Jak scrapovali naši pradědečkové - 7.díl

Jak jste se mohly dozvědět už v minulém článku, byli prvními tvůrci deníků muži. Pojďme se nyní společně podívat na stručnou historii deníků, jak ji ve své knize A ptáš se, knížko má… popsala historička Milena Lenderová. 

Zárodky osobních deníků můžeme pozorovat v každodenních zápiscích perských vladařů, v  politických autobiografiích římských císařů, ve spisech Marca Aurelia. Deník v pravém smyslu se ale nevyskytoval před 15. stoletím, tak jak jej známe dnes se začal postupně konstituovat v období renesance, což souviselo mimi jiné i s rozvojem cestování. 

V českých zemích se první deníky objevily ve druhé polovině 16. století, známé jsou například deníky mladých aristokratů z kavalírských cest za studiem po Evropě. Vést si deník patřilo k povinnostem mladého šlechtice a často si tento zvyk udržel po dlouhá desetiletí. K velkému rozmachu deníků přispělo osvícenství na konci 18. století, které kladlo důraz na autonomii jedince, to souvisí i s rozmachem vedení deníků u ženských pisatelek.

My se konkrétně podíváme na deník hraběte Františka Josefa II. Sylva Tarouccy (1858-1936) vedený v době od 24. dubna 1912 do 21. července 1913. Deník je uložen v Moravském zemském archivu v Brně, ve fondu G 445 Rodinný archiv Sylva- Taroucca Čechy pod Kosířem, karton č. 93, inv. č. 334. 
Jen pro připomenutí hrabě František Josef II. byl vynikajícím hospodářem, výborným kreslířem, učitelem mu byl sám Josef Mánes, který často pobýval na zámku v Čechách pod Kosířem, pilným historiografem, úspěšným chovatelem dostihových koní a znalcem zahradní architektury. Všechny tyto zájmy se otiskly i v jeho denících, jak se můžeme přesvědčit.

Do koženkových desek deníku je vložena fotografie samotného pisatele.Hrabě byl velkým milovníkem koní a jejich úspěšným chovatelem, proto se v jeho deníku na mnoha místech vykytují kresby koní.

 

Stejně tak nakreslil pohár, který získali jeho koně na dostizích.K životu šlechtice patřila účast na honech, ty se staly dalším inspiračním zdrojem pro hraběte.

 

Stejně tak miloval hrabě procházky v přírodě, kdy takto zaznamenal hrající si liščí mláďata.V jeho deníku se nachází fotografie rodinných příslušníků, zde zachytil rodinnou projížďku v kočáru a syna Egberta u pracovního stolu.

 

Hrabě Sylva Taroucca se ve svých zápiscích věnoval i celospolečenskému dění, vylepoval si do deníku novinové výstřižky, jak dokazuje výstřižek s názvem Kolik nás doposud stála balkánská válka?K dalším láskám hraběte patřili psi, které uměl i věrně zachytit.Hrabě měl jako správný muž slabost pro nejnovější technické novinky, proto si do deníku vlepil fotografii automobilu a pod ni připsal Jak nyní vypadá automobil.Ke konci deníku se objevují nejen kresby koní z dostihů, ale i jejich fotografie.

 

Závěr deníku je věnován popisu cesty do italského přístavního města Janova. Hrabě si vlepoval pohlednice, fotografie, nákresy zajímavých stavebních prvků.

 

 

Deník hraběte Františka Josefa II. Sylva Tarouccy nám ukazuje svět moravského aristokrata na začátku 20. století v celé jeho šíři a bohatosti zájmů.

Děkuji za pozornost.

Miša Růžičková


Žádné komentáře:

Okomentovat